Kinderdagverblijf

Kindcentrum ODOORN: Totaalaanbod onder één dak voor uw kind tot eind basisschool:

Kinderdagverblijf  --  Peuterspeelzaal -- Basisschool -- Buitenschoolse Opvang -- Tussenschoolse Opvang

.Het kinderdagverblijf is prachtig gehuisvest met veel uitdagingen voor uw kind van 0 tot 4 jaar

Uurtarief 2018 (51 weken): € 7,45

Uurtarief 2018 (40 weken): € 7,75

Bij flexibele opvang wordt minimaal 11 uur per week in rekening gebracht

uw werkelijke nettokosten zijn afhankelijk van het gezamenlijk jaarinkomen.

Wij maken graag en zonder enige verplichting een berekening voor u. 

Van 25 december 2018 tot en met 1 januari 2019 is het kinderdagverblijf gesloten.

Opzegtermijn 1 maand (30 dagen) , vanaf de dag van ontvangst van de opzegging.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 Het gewenste aantal opvanguren wordt in het contract vastgelegd en maandelijks via een deelfactuur in rekening gebracht.